Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Caraş Severin

Organizare

Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin este organizată şi funcţionează potrivit Hotărârii  Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional  de  Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarea structură organizatorică :

–  Serviciul de producţie statistică;

–  Compartimentul de sinteză,  coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;

–  Compartimentul IT şi infrastructură statistică;

–  Compartimentul de gestiune resurse umane şi contabilitate;

Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară , direcţiile generale/direcţiile din I.N.S.. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

Organigrama