Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia dupã domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie 2005, 2010, 2015-2020

Populaţia dupã domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2005, 2010, 2015-2020

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în 2005, 2010, 2015-2020

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în 2005, 2010, 2015-2020

Durata medie a vieţii, pe sexe in 2005, 2010, 2015-2020

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în 2005, 2010, 2015-2020