Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Caraş Severin

 

Director executiv

Direcţia judeţeană de statistică este condusă de un director executiv şi de un director executiv adjunct.

Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei judeţene de statistică şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate. În aplicarea prevederilor legale, directorul executiv emite decizii, stabilind măsurile necesare pentru realizarea acestora.

Director executiv adjunct

Directorul executiv adjunct conduce activitatea compartimentelor din subordinea directă şi reprezintă Direcţia Judeţeană de Statistică în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de directorul executiv.

Directorul executiv şi directorul executiv adjunct asigură conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică.

Colectivul de conducere

Colectivul de conducere, organ consultativ pe lângă directorul executiv, are următoarea componenţă:

  1. a) Directorul executiv – preşedinte
  2. b) Directorul executiv adjunct
  3. c) Şeful serviciului de producţie statistică
  4. d) Consilier superior pentru asigurarea activităţii de secretariat al colectivului de conducere.

Colectivul de conducere se întruneşte de câte ori situaţia concretă o cere. Colectivul de conducere se întruneşte sub conducerea directorului executiv, pentru dezbaterea problemelor importante privind activitatea Direcţiei Judeţene
de Statistică şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de lucru.

 La lucrările colectivului de conducere pot fi cooptaţi în caz de nevoie şi alţi specialişti din direcţie şi/sau din alte domenii de activitate (administraţie locală, universităţi etc.)