Agricultură

Suprafaţa cultivată în profil de exploatare, cu principalele culturi in 2005, 2010, 2015-2020

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie 2000, 2005, 2010-2014

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole in 2005, 2010, 2015-2019

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi in 2005, 2010, 2015-2020

Producţia medie la hectar a principalelor culturi, în 2005, 2010, 2015-2020

Suprafaţa viilor pe rod, în 2005, 2010, 2015-2020

Producţia totală de struguri, în 2005, 2010, 2015-2020

Producţia medie de struguri la hectar, în 2005, 2010, 2015-2020

Producţia totală de fructe, în 2005, 2010, 2015-2020

Efectivele de animale (la sfârşitul anului) 2005, 2010, 2015-2020

Producţia agricolă animală, în 2005, 2010, 2015-2020

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură, la 31 decembrie 2005, 2010, 2015-2020