Locuinţe şi utilităţi publice

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2005, 2010, 2015-2019

Fondul de locuinţe in 2005, 2010, 2015-2020

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor in 2005, 2010, 2015-2019

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite in 2005, 2010, 2015-2019

Localităţile în care se distribuie energie termică, la 31 decembrie 2005, 2010, 2014, 2015, 2019

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în 2005, 2010, 2015-2019